Stevns Nord Gruppe, KFUM spejderne i Danmark

Privatlivspolitik

Behandling af personoplysninger…

Vi garanterer i henhold til EU’s Persondataforordning: (GDPR)

  • At alle registreringer er og vil blive udført i overensstemmelse med god og sikker IT‑ og databehandlingsskik.
  • At der kun opbevares »Almindelige personoplysninger« i forbindelse med dit medlemsskab.
  • At der ikke opbevares »Følsomme personoplysninger«, der omtales i Persondataforordningen som »Særlige kategorier af personoplysninger«.
  • At der inden for de i lovgivningen fastsatte tidsfrister, besvares ved henvendelser om indsigt/udlevering af egne personoplysninger.
  • At påse, at personoplysningerne vedligeholdes, at der ikke gemmes unødige oplysninger, og unødige eller forældede oplysninger slettes.
  • At berørte parter straks underrettes ved tegn på, eller forhøjet risiko for, brud af persondatasikkerheden ved fejl, eller ulovlig indtrængen i vores systemer.

Hvilke data indsamles og hvorfor…

Cookies

Cookies lagres kun for at hindre uautoriseret login, samt til registrering af accept for denne »Privatlivspolitik« (Så du slipper for popup i bunden af skærmen).

En cookie er en lille datafil websites gemmer på din computer, tablet eller smartphone, for at genkende enheden næste gang du besøger websitet.

En cookie er passiv fil og kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.
Se evt. mere på http://minecookies.org.

Sådan fravælger du cookies

Du kan selv kontrollere, om du vil have cookies liggende på din computer, tablet eller smartphone.

De cookie vi placerer på din enhed, anvendes ved logon, samt accept af Privatlivspolitik, og ligger der som udgangspunkt fra 1 uge (logon) og op til 1 år (Privatlivspolitik), med mindre du selv aktivt sletter dine cookies på din maskine.

Se evt. http://minecookies.org, som er udviklet af »Foreningen af Danske Interaktive Medier«. Her findes yderligere information om, hvordan fravalget foregår og fungerer.

IP-adresser

Dynamiske og faste IP-adresser logges ved login, med henblik på at hindre uautoriserede adgange og hackerforsøg, samt anonymiseret til statistik formål (optælling af unikke besøgende).

Det er kun din internetudbyder der ved hvem der sidder bag musen på en given IP-adresse, og kan henføre denne til en specifik person.

De eneste der kan bryde internetudbydernes tavshedspligt er domstolene, hvis der er mistanke om en forbrydelse, kan en dommer pålægge internetudbyderen at rykke ud med de faktiske kundeoplysninger. Derfor vil disse oplysninger kun blive videregivet ved en dommerkendelse, eller f.eks. ved politianmeldelse af ulovlig indtrængen.

Der anvendes ikke Google Analytics til besøgsstatistik, så oplysningerne videregives ikke til tredjepart, oplysningerne logges i en adgangssikret database.

Indlejret indhold

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold fra andre websteder (f.eks. videoer, billeder, artikler m.v. fra f.eks. Instagram, eller Facebook). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det aktuelle websted der indlejres.

Almindelige personoplysninger…

Deles dine data

Vi medvirker ikke til at dine data deles med tredjepart.

Hvis der med hjemmel i lovgivningen skal videregives personoplysninger til f.eks. en offentlig myndighed, skal der også være et ufravigeligt behandlingsgrundlag for at foretage denne videregivelse.

Hvor længe gemmes dine data

Medlems oplysninger gemmes som regnskabsloven og folkeoplysningsloven foreskriver. »Den bogføringspligtige skal opbevare bogførings- og regnskabsmateriale på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører«.

Medlems oplysninger gemmes til du oplyser at vores relation ophører. Kontakt os for at anmode om sletning.

Kontaktformularer og mails

Modtagne meddelelser, fra kontaktformularer og direkte mails, med »Følsomme personoplysninger«, der i Persondataforordningen omtales som »Særlige kategorier af personoplysninger« slettes straks. Øvrig korrespondance gemmes på  krypteret og adgangssikret server.

Dine rettigheder…

Du kan inden for de i lovgivningen fastsatte tidsfrister få indsigt i, udleveret, eller slettet, dine egne personoplysninger.

Datasikkerhed…

Vi beskytter dine data, sletter unødvendige data, samt opbevarer oplysningerne adgangssikret.

Ved tegn på, eller forhøjet risiko for, brud af persondatasikkerheden ved fejl, eller ulovlig indtrængen i vores systemer, underrettes berørte parter med det samme.

Hvem kan kontaktes…

Vores webstedsadresse er http://stevnsnord.dk.

Kontakt Stevns Nord Gruppe

Din accept

Acceptér Privatlivs- & cookiepolitik

ACCEPTÉR Afvis