Stevns Nord Gruppe, KFUM spejderne i Danmark

Spejderbevægelsen

Formål

Spejderbevægelsens formål er at bidrage til udviklingen af børn og unge mennesker i at realisere deres fulde fysiske, intellektuelle, sociale og åndelige muligheder som individer, som ansvarlige borgere og som medlemmer af deres lokale, nationale og internationale samfund.

Spejdermetoden

Learning by doing
Kompetencer og færdigheder læres og forbedres bedst ved at gøre det, som man skal lære.
Patruljesystemet
Patruljesystemet er et bærende principper for spejderarbejdet. Patruljen består af fem-otte spejdere, som arbejder sammen i en længere periode. Et sted, hvor der er tryghed, hvor man støtter hinanden gennem udfordringer.
Mødet mellem børn og voksne
Spejderarbejde drives af og for børn og unge støttet af voksne. Lederen sikrer, at arbejdet ikke løber af sporet, og at målene med spejderarbejdet nås.
Et fremadskridende program
Lederen har fokus på, hvad spejderne har været igennem for, at der kan laves aktiviteter, som er mere udfordrende end tidligere. Der tages udgangspunkt i spejderens udvikling, så aktiviteterne er tilpasset niveau og alderstrin.
Livet i naturen
Mange beskriver naturen som et sted, hvor de oplever frihed og er i berøring med virkeligheden. En del af denne virkelighedsfølelse opstår ved, at der i naturen skabes stærke sanseoplevelser, da alle sanser stimuleres – måske også sanser, som spejderne ikke bruger til daglig.
Fantasirammer
Fantasirammer betyder, at aktiviteter bygges op om en historie der skaber et univers. Det kan gøre tilgangen til en opgave sjovere.
Leg for livet
Legen bruges som en vej til at lære færdigheder og til at styrke fællesskabet. Legen er ofte forbundet med fysisk udfoldelse og social aktivitet, og leg giver mening for alle aldersgrupper.

Bliv spejder Leder/Hjælper

Organisation:

KFUM-Spejderne i Danmark består af ca. 500 grupper fordelt på 35 distrikter, hvor Valdemar Distrikt er ét af disse. Stevns Nord Gruppe hører under Valdemar Distrikt, der tæller 19 Grupper.

Citat:

Livet afhænger ikke så meget af, hvordan man har det, som af, hvordan man ta’r det.

Se på det lyse i tilværelsen og ikke altid på det triste.

Men den virkelige måde at blive lykkelig på, er at gøre andre mennesker lykkelige.

Prøv på at efterlade denne verden en lille smule bedre, end du fandt den.

Og når din sidste stund en gang kommer, kan du dø lykkelig i bevidstheden om, at du i hvert fald ikke har spildt dit liv, men gjort dit bedste.

Lord Baden-Powell
Stifter af spejderbevægelsen